איתור תקלות

תקלות בקירור

בדוק האם הפילטרים נקיים - יש לנקות פילטרים אחת ל3 חודשים

בדוק האם השלט מכוון למצב קירור (ציור פתית שלג)

בדוק טמפרטורה המופיעה על השלט. רצוי להתחיל פעולת קירור ב 16 מעלות. בהמשך לכוון לטמפרטורה המבוקשת . מומלץ 24 מעלות

בדוק האם פתחי חלונות ודלתות סגורים.יש לסגור את כל הפתחים. ובמצב של שמש ישירה יש להסיט וילונות.

מומלץ לכוון את תריסי המניפה לכיוון מעלה.

בדוק האם המזגן מתאים לגודל החדר

אם מופיע קוד תקלה על הצג שסימנו מתחיל באות E . נא פנה למוקד השירות עם ציון מספר קוד התקלה

בימי שרב עם רמת לחות גבוהה יתכן יציאת טיפות מהמאייד שמקורו מהפרשי טמפרטורה היוצאים מהמזגן לבין האוויר בחדר- עיבוי. (תופעה רגילה בפעולת המזגן בימי שרב עם לחות גבוהה)

בדוק האם הפילטרים נקיים .

בדוק האם פתחי החלונות סגורים. ואין כניסת אויר חיצונית לתוך החדר.

בדוק האם צינור הניקוז אינו חסום או מקופל.יש לאפשר זרימה חופשית של מים בצינור הניקוז כלפי מטה. יש לוודא שאין בועות אוויר שחוסמות יציאה.

בדוק האם המאייד הותקן ישר ( בפלס) על הקיר. אם עקום פנה למתקין

פעולה זו הינה פעולה תקינה של המזגן, במידה והנזילה מפריעה יש לפנות למתקין המזגן להתקנת פיית ניקוז או בריכת ניקוז.

מיח' חיצונית – בדוק האם ישנו חפץ שחוסם את כניסה/יציאה אויר ליח' החיצונית. אם ישנו חפץ המפריע דאג להסירו . אם אין חפץ שחוסם פנה למוקד פמילי ליין

מיח' פנימית – בדוק האם הפילטרים נקיים. בדוק האם הרעש הוא רעש של יציאת אויר. אם כן, זוהי פעולה תקינה של המזגן, כמות האוויר שיוצאת מהמזגן מותאמת לחלל הממוזג.

ניתן להוריד את רמת הרעש שמקורה מיציאת אויר, ע"י הורדת מהירות המאוורר - Fan speed) לדרגה נמוכה

רעשי פלסטיקה - מקורו מהתרחבות והתכווצות של הפלסטיקה במזגן כאשר מעבירים את המזגן ממצב של חימום לקירור. זוהי פעולה תקינה של המזגן. ככל שתעבוד יותר עם המזגן במצב קירור הרעש ילך ויפחת .

רעש אחר - פנה למוקד שירות פמילי ליין

למען השגת יעילות מירבית מתפוקות המזגן , יש לדאוג לניקוי הפילטרים לעיתים קרובות ( כל 2-3 חודשים , תלוי בכמות השימוש)

פתח את מכסה הפילטר בחזית המזגן

הוצא את הפילטרים

שטוף אותם בעדינות במים

ייבש את הפילטרים והחזר אותם למזגן

פעולה זאת הינה פעולת עיבוי של המזגן, האדים נגרמים כתוצאה מהצטברות מים על פני הסוללה הפנימית.

יתכנו אדים כאשר המזגן במצב אוטומט (סימן של AUTO בשלט), במצב זה המזגן מחשב את הפרש הטמפרטורה בין התרמוסטט, וטמפרטורת החדר עובדת באופן אוטומטית במצב קירור או חימום.

בדוק את רמת הטמפרטורה שנבחרה. יתכן והיא מכוונת לערך גבוה מידי בקירור

בדוק אם הפילטרים נקים.

אם נקיים – פנה לשירות פמילי ליין

אם לא נקיים – נקה את הפילטרים

תקלות בחימום

בדוק האם הפילטרים שברשותך נקיים. בדוק האם השלט מכוון למצב חימום (ציור שמש),

בדוק את רמת הטמפרטורה המופיע על השלט. רצוי להתחיל פעולת חימום בדרגת- 30 מעלות בשלט . בהמשך לכוון לטמפרטורה המבוקשת . מומלץ 26-28 מעלות.

בכל תחילת הפעלה בחימום, קיימת פעולת השהייה. לכן יש להמתין עד 7 דקות לכניסת המזגן לפעולת חימום. אין לעשות שינויים בשלט בעת ההמתנה.

מומלץ לכוון את תריסי המניפה לכיוון מטה

הפסקות בפעולת החימום ויציאת אויר , פעולה תקינה שמתרחשת כאשר המזגן הגיע לטמפ' הנדרשת. המזגן יחזור לפעולת חימום לאחר שהטמפ' בחדר תרד. כדי להקטין תדירות ההפסקות ניתן לעלות את הטמפ' בשלט ולכוון התריסים לכיוון מטה

מיח' חיצונית – בדוק האם ישנו חפץ שחוסם את כניסה/יציאת אויר ליח' החיצונית. אם ישנו חפץ המפריע דאג ליציאה/כניסה של אויר ביח' החיצונית אם אין חפץ שחוסם פנה למוקד פמילי ליין

מיח' פנימית – בדוק האם הפילטרים שביח' נקיים. רעש זרימת אויר הינו פעולה תקינה של המזגן, כמות האויר שיוצאת מהמזגן מותאמת לחלל הממוזג. רעש פלסטיקה – תיקתוקים- מקורו מהתרחבות והתכווצות של הפלסטיקה במזגן בעת פעולת החימום. זוהי פעולת מזגן תקינה. רעש אחר - פנה למוקד שירות פמילי ליין

בדוק האם ישנו חפץ שחוסם את זרימת האויר ליח' החיצונית. אם אין חפץ המפריע, פנה לשירות לקוחות פמילי ליין.

בטמפטורה חיצונית נמוכה מ 5 מעלות , המזגן יכול לקפוא חלקית, המזגן יכנס לפעולת (DF) הפשרה- זוהי פעולה תקינה

פעולה תקינה-מדובר בפעולת הפשרה שנוצרת ביחידה החיצונית במצב חימום עקב הפרשי טמפרטורה בין המזגן לאוויר הקר.

פעולה זו הינה פעולה תקינה של המזגן, במידה והנזילה מפריעה יש לפנות למתקין המזגן להתקנת פיית ניקוז או בריכת ניקוז.

בדוק את רמת הטמפרטורה שנבחרה. יתכן והיא מכוונת לערך נמוך מידי בחימום.

פעולת הפשרה (DF) היא פעולה תקינה של המזגן. כאשר הטמפרטורה החיצונית נמוכה, והיחידה החיצונית קופאת בחלקה , המזגן נכנס למצב הפשרה לצורך הגנה על המזגן. בזמן הפשרה יוצא אויר מהמזגן.בתום ההפשרה (לאחר כ -2-5 דקות ) המזגן יחזור לפעולת חימום.

תקלות כלליות

בדוק סוללות במידת הצורך החלף.
כאשר התצוגה לא ברורה , יש להחליף סוללות.

מומלץ לעשות (RESET) הוצא את התקע מהשקע.
אם לא הועיל נא לפנות למוקד השרות.

נא בדוק האם המזגן נמצא באחד מהמצבים הבאים ECONO, HIGH POWER, TURBO

אם כן , יש לבטל את המצבים הללו ע"י לחיצה נוספת על כפתורים אלו.

לא ניתן לשנות טמפרטורה כאשר השלט נמצא במצב AUTO.
לשינוי טמפרטורה יש לבטל מצב זה ע"י לחיצה על MODE והעברה למצב קרור / חימום.

אם מופיע אחד מהקודים הבאים , E2,E3,E4,E5,E6.E7,E8 יש לפנות למוקד שירות ולציין את מספר הקוד.

בדוק איזה נתיך קופץ בלוח החשמל

ממסר פחת קפץ- נא לפנות למוקד השרות

ממסר ראשי של הבית קפץ- נא לפנות לחשמלאי

נתיך של המזגן קפץ- בדוק האם הנתיך מסוג C. אם לא פנה לחשמלאי.

נא בדוק האם קיימים עוד מכשירי חשמל על אותו קו נא בדוק האם גודל /סימון הנתיך מתאים לגודל המזגן – אם לא פנה לחשמלאי

איתור תקלות מזגן נייד

האם המזגן מחובר לחשמל?

האם ישנה בעיה באספקת החשמל?

האם נורית חיווי מדחס / 'מיכל מים מלא' מהבהבת?

האם טמפרטורת החדר נמוכה מהטמפרטורה שהוגדרה?

האם ישנו אור שמש ישיר? (אנא סגרו וילונות)

האם יש יותר מדי דלתות או חלונות פתוחים?

האם מרווח החלון אטום ע"י האביזר המצורף?

האם יש מים במיכל המים הפנימי?

האם יש יותר מדי אנשים בחדר?

האם יש בחדר דבר-מה המייצר חום רב?

האם צינור פליטת האוויר מכופף?

האם המזגן מתאים לגודל החדר?

האם המסנן מלא באבק או מזוהם?

האם כניסת או יציאת האוויר חסומות?

האם טמפרטורת החדר נמוכה מהטמפרטורה שהוגדרה?

האם היחידה ממוקמת באופן לא מאוזן, המייצר תנודות?

האם הרצפה מתחת ליחידה אינה מאוזנת?

ייתכן כי הופעלה פעולת מניעת התחממות-יתר של המדחס. המתינו עד לירידת הטמפרטורה.

תחזוקה מומלצת למזגן

את המסנן יש לנקות כל חודשיים שלושה או 200 שעות עבודה או פחות, בהתאם לכמות השימוש ונתוני המבנה הממוזג. אי ניקוי המסנן יגרום לירידה בתפוקה ועליה בלחץ על המפוח.

נתק את המזגן משקע החשמל

פתח את מכסה הפילטר בחזית המזגן

הוצא את הפילטרים

שטוף אותם בעדינות מתחת למים זורמים פושרים, לוודא שכל הלכלוך נשטף.

רק במקרים קשים ניתן להשתמש בחומרי ניקוי קלים , להשרות ולשטוף היטב במים זורמים.

ייבש את הפילטרים (לא בשמש) והחזר אותם למזגן.

יש להקפיד כי הפתחים של היחידה החיצונית לא יהיו חסומים במרחק של לפחות 15 ס"מ מהקיר ו- 60 ס"מ מלפנים (כפוף להנחיות התקנה של המזגן). אין לשים על היחידה חפצים כמו מטליות או בד העלולים להחליק לתוכה. כמו כן אין לשים על היחידה מכלים עם נוזלים העלולים להישפך לתוכה. היחידה עמידה נגד גשם אך לא נגד שיטפון.

יש לקבע יחידה חיצונית חצונית ע"י ברגים למתקן התליה או לתושבת המזגן.

יש למנוע הצטברות אבק ומשקעים אחרים על היחידה הפנימית. משקעים אלה עלולים לפגוע במראה החיצוני שלה ולהישאב לתוך המסנן.

יש לנקות במטלית אבק יבשה או טבולה בחומרי ניקוי קלים, למניעת פגיעה ביחידה. יש להימנע מפגיעה פיסית ביחידת הפיקוד או בעינית.

האחריות להתקנה הינה של מבצע ההתקנה בלבד. דאג לקבל תעודת אחריות להתקנה מידי המתקין. במקרה של תקלה נא לפנות ישירות למתקין פרטי.

אחריות

לדגמי פמילי ישנן 3 שנות אחריות* (פרט למזגן נייד מדגם FCP-12E-) הכוללת שנת אחריות מלאה הנדרשת על-פי חוק ועוד שנתיים אחריות מורחבות נוספות ומגבלות הכוללות עלות ביקור לכל מזגן פמילי.

אחריות מורחבת מקנה ללקוח אפשרות לקבל שירות מעבר לשנה הראשונה הנדרשת ע"י חוק בעלות של ביקור טכנאי וללא תשלום בגין חלקי חילוף. אחריות זו תקפה בהצגת חשבונית רכישה בלבד.

במשך תקופה של תום 12 חודשים ממועד קניית המזגן בבית הלקוח מתחייבת פמילי ליין לתקן, לא תמורה, כל תקלה שהתגלתה במזגן, להשיב את המזגן למצבו טרם התקלה. כמו כן, מתחייבת החברה להחליף את המזגן או כל חלק בו, במידה ויידרש, ללא כל תמורה ובכפוף לתקנון הנמצא ב"תעודת אחריות ".

*אין לעולם לנסות לתקן או לפרק את היחידה באופן עצמאי