קודי תקלה

קודי תקלה לסדרות- , FAA טיטניום, דיזיין , פרמיום
קוד תקלה תיאור תקלה פיתרון
E1 תקלה ברגש טמפ' אויר חוזר ביחידה הפנימית וודא שרגש אויר חוזר מחובר או החלף אותו, זמנית ניתן להפעיל את המזגן במצב FEELING
E2 תקלה ברגש סוללת מעבה וודא רגש מחובר או החלף אותו
E3 תקלה ברגש סוללת מאייד וודא רגש מחובר או החלף אותו
E4 תקלה במנוע מאייד או בכרטיס מאייד החלף כרטיס מאייד או מנוע מאייד


קודי תקלה לסדרת אינוורטר WIFI
קוד תקלה תיאור התקלה פתרון
E1 תקלה ברגש טמפ' אויר חוזר יש להחליף רגש, זמנית ניתן להשתמש בפונקציית FEELING בשלט
E2 תקלה ברגש סוללת מעבה יש לוודא שהרגש מחובר או להחליפו
E3 תקלה ברגש סוללת מאייד יש לוודא שהרגש מחובר או להחליפו
E4 תקלה במנוע מאייד או בכרטיס מאייד בדוק מנוע מאייד או כרטיס
E5/5E תקלת תקשורת בין היחידות יש לוודא חיבורי כבל בין יחידות
F1 תקלת זרם גבוה במעבה (IPM) יש להחליף כרטיס מעבה
F2 תקלה בכרטיס מעבה יש להחליף כרטיס מעבה
F3 תקלה במדחס יש להחליף כרטיס מעבה או מדחס
F4 תקלה ברגש טמפ' מדחס יש לוודא שהרגש מחובר או להחליפו
F5 תקלה בטמפ' מדחס יש לוודא שהרגש מחובר או להחליפו
F6 תקלה ברגש אוויר חוזר במעבה יש לוודא שהרגש מחובר או להחליפו
F7 מתח גבוה/נמוך בכרטיס מעבה יש לבדוק את מתח ההזנה או להחליף כרטיס מעבה
F8 תקלת תקשורת בכרטיס מעבה יש לוודא חיבורי כבל בין יחידות או להחליף כרטיס מעבה
F9 תקלת תקשורת בכרטיס מעבה יש לוודא חיבורי כבל בין יחידות או להחליף כרטיס מעבה
F0 תקלה במנוע מעבה יש לבדוק את מנוע המעבה או כרטיס מעבה
FA תקלה ברגש טמפ' יניקה במעבה יש לוודא שהרגש מחובר או להחליפו


קודי תקלה לסדרת מיני מרכזי FMI
תצוגת תקלה על פיקוד קירי הבהוב על הכרטיס במעבה הבהוב על העינית בחדר תיאור תקלה
F1 2 הבהובים לאחר מכן 2 שניות הפסקה 5 הבהובים לאחר מכן 2 שניות הפסקה תקלת תקשורת
E5 תקלה בכבל פיקוד קירי
E4 4 הבהובים לאחר מכן 2 שניות הפסקה תקלה בניקוז
E6 6 הבהובים לאחר מכן 2 שניות הפסקה תקלה במגן פאזות יחידה חיצונית
EA 10 הבהובים לאחר מכן 2 שניות הפסקה 10 הבהובים לאחר מכן 2 שניות הפסקה הגנת יחידה חיצונית-טמפ' דחיסה גבוהה
E9 1 הבהובים לאחר מכן 2 שניות הפסקה 9 הבהובים לאחר מכן 2 שניות הפסקה הגנת לחץ גבוה במעבה
E9 3 הבהובים לאחר מכן 2 שניות הפסקה 9 הבהובים לאחר מכן 2 שניות הפסקה הגנת לחץ נמוך במעבה
E1 1 הבהובים לאחר מכן 2 שניות הפסקה רגש אויר חוזר לא תקין
E3 3 הבהובים לאחר מכן 2 שניות הפסקה רגש סוללת מאייד לא תקין
E2 2 הבהובים לאחר מכן 2 שניות הפסקה 2 הבהובים לאחר מכן 2 שניות הפסקה רגש סוללת מעבה לא תקין
E7 7 הבהובים לאחר מכן 2 שניות הפסקה 7 הבהובים לאחר מכן 2 שניות הפסקה רגש אויר חוזר ביחידה החיצונית לא תקין
E8 8 הבהובים לאחר מכן 2 שניות הפסקה 8 הבהובים לאחר מכן 2 שניות הפסקה רגש מדחס


קודי תקלה לסדרות (ישנות) FTT, FTG ,FCP ,FCA ,FCI
קוד תקלה תיאור תקלה פיתרון
E2 רגש אוויר חוזר לא תקי יש להחליף רגש
E3 רגש סוללה לא תקין יש להחליף רגש
E4 תקלה ביח' חיצונית יש לבדוק חוסר גז
E5 מנוע מאייד או מאיץ לא תקין יש לבדוק מנוע מאייד או כרטיס
E6 אין מעבר "0" יש לבדוק את מתח ההזנה או להחליף כרטיס
E7 אין מעבר אוויר ב יח' חיצונית לבדוק יח' חיצונית: מנוע וכנף
E8 התחממות יתר במדחס לבדוק כמות גז או להחליף רגש סוללת מאייד


טבלת רגשים לסדרות המזגנים:
סדרה רגש אויר חוזר רגש סוללת מאייד רגש סוללת מעבה רגש אויר חוזר מעבה רגש מדחס
סדרות (ישנות) FTT, FTG ,FCP ,FCA ,FCI 5K 5K 5K    
FAA סדרת 5K 5K 5K    
סדרת פרימיום/ דיזיין 15K 20K 20K    
סדרת אינוורטר 15K 20K 20K 15K 50K